News

Ի՞նչ է մենեջմենթի գործիքը։ Որտե՞ղ է այն կիրառվում։

Ի՞նչ են սովորում մարդիկ, երբ հաճախում են մենեջմենթի դասերի և գործնականում, որքանո՞վ են վերջիններս կարողանում կիրառել այն ամենը ինչ սովորել են տեսականում։

«Մանթաշյանց» ակումբականների համար Կառավարման համակարգերի մասնագետ, «Գրանդ Հոլդինգ» ընկերության աշխատակից Վահան Հովհաննիսյանը ներայացրեց մենեջմենթի գործիքների համակարգն ու դրանց կիրառման հմտությունները։
Անդրադարձ կկատարվի հետևյալ կետերին

● Ի՞նչ է մենեջմենթի գործիքը։ Որտե՞ղ է այն կիրառվում։
● Մենեջմենթի գործիքի օրինակ. PDCA ցիկլ։
● Մենեջմենթի գործիքների դասակարգումը։
●Գործնական վարժություն. որակի ներկառուցումը աշխատանքային գործընթացներում` PDCA ցիկլի կիրառմամբ։

Բանախոսության վերջում իրականացվեց նեթվորքինգ խաղ։